Wim Vondenhoff, ervaren ondernemingsrechtadvocaat bij Vondenhoff Sijben Advocaten en Jos Coumans, partner bij Deloitte, hebben gezocht naar een oplossing voor dit nijpende probleem. Ze hebben in 2013 samenwerking gezocht met Erik Stronk, ondernemer en marketing expert. De samenwerking heeft begin 2014 geresulteerd in de oprichting van CIRKEL360 BV.

Middels CIRKEL360 bieden wij een platform om kapitaalverstrekkers en kapitaalvragers bij elkaar te brengen en te “matchen”. Vragers naar financiële bedrijfsinjecties en veelal vermogende particulieren probeert de onderneming aan elkaar te koppelen. 

 
Onze doelstellingen: 
 

  1. Het verstrekken van een kapitaalinjectie in de onderneming en het geven van een goed rendement op particulier vermogen en
  2. Het met elkaar in contact brengen van huidige en voormalige ondernemers, veelal uit dezelfde branche, waarbij vooral de huidige ondernemer van de kennis, ervaring en contacten van de kapitaalverstrekker gebruik kan maken.

Bedrijfsfinanciering door vraag en aanbod bij elkaar te brengen
In de VS wordt tachtig procent van de bedrijven gefinancierd door investeerders en twintig procent door de banken. In Europa is dat precies andersom.
— Wim Vondenhoff, curator en advocaat in Heerlen

Onze vergoeding

Wij vragen voor onze matchmaking vanuit CIRKEL360 een vaste vergoeding van €2.500 exclusief BTW en de kapitaalvrager is deze verschuldigd onafhankelijk van het behaalde resultaat. In gesprekken met mogelijke investeerders is ons namelijk gebleken, dat deze mensen – vaak onze cliënten – het niet op prijs stellen, wanneer onze vergoeding afhankelijk zou zijn van het wel of niet slagen van de investering. Vandaar de niet van het resultaat afhankelijke vergoeding.

In ieder geval is het intakegesprek steeds gratis. Aan het einde van het intakegesprek geven we u aan, of wij verwachten u te kunnen helpen met uw fiancieringsvraagstuk. Tevens geven wij u dan globaal inzicht in eventuele bijkomende kosten. Ons uitgangspunt is dat u, voordat u ons opdracht geeft, met weet welke kosten daar tegenover staan