Het wordt voor ondernemers steeds moeilijker om bedrijfsfinancieringen te verkrijgen. Dit is vooral een gevolg van de veranderende bankactiviteiten. CIRKEL360 faciliteert een platform om kapitaalverstrekkers en kapitaalvragers bij elkaar te brengen en te “matchen”. Vragers naar financiële bedrijfsinjecties en veelal vermogende particulieren probeert CIRKEL360  aan elkaar te koppelen.

Vanuit CIRKEL360 beschikken wij over een groot netwerk van particulieren en professionele vermogensverschaffers. Tevens worden wij gesteund door NV Industriebank LIOF.

De particuliere investeerders zijn meestal mensen die hun eigen bedrijf hebben verkocht en niet alleen meer rendement op hun vermogen willen, maar daarnaast vaak ook hun ervaringen en netwerk als ondernemer ter beschikking van de geldvrager willen stellen. Zo houden zij ook toezicht op de besteding van hun geld. 

Het mes snijdt dus voor beide partijen van twee kanten. 

Win-win

 

De behandeling van een financierings- of deelnemingsaanvraag geschiedt volgens een vast stappenplan. Wij vragen hiervoor aan de financieringsvrager een vaste éénmalige vergoeding van € 2.500 (excl. BTW).

 

Het stappenplan bevat de volgende stappen:


Stap 1: intakegesprek 

Hier wordt beoordeeld of de aanvraag een kans van slagen heeft. Aan het einde van dit gesprek weet de aanvrager of zijn verzoek al dan niet in behandeling wordt genomen. 


Stap 2: de geheimhoudingsverklaring

Als wij besluiten om de aanvraag in behandeling te nemen dienen wij informatie over de onderneming te ontvangen. Voordat wij die informatie vragen zullen wij een geheimhoudingsverklaring ten behoeve van de aanvrager ondertekenen. Een soortgelijke verklaring zal later ook door die investeerders ondertekend worden die in de aanvraag zijn geïnteresseerd.


Stap 3: aanlevering stukken

Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring ontvangt de aanvrager per e-mail een lijst van aan te leveren stukken. Het gaat hier vooral om financiële gegevens. Op grond hiervan zullen wij ten behoeve van de investeerders een korte bedrijfsbeschrijving maken. We gaan ervan uit dat de bedrijfsinformatie actueel en betrouwbaar is. Tevens is het handig wanneer er een cashflowberekening is gemaakt. Moet die door ons opgesteld worden, dan verhoogt dat enkel de kosten.


Stap 4: tweede gesprek

Wij bespreken onze bevindingen en komen met U tot bepaling van de kredietbehoefte. Die kan bedoeld zijn voor aanschaf van een machine of gebouwen, voorfinanciering van groei, maar ook voor bedrijfssanering of andere investeringen. In deze fase wordt ook naar zekerheden ten behoeve van de financier gezocht.


Stap 5: gesprekken met investeerders

Aan de hand van het bedrijfsprofiel en onze investeerdersportefeuille zoeken wij naar de perfecte match. Vaak blijkt dat er in onze portefeuille investeerders aanwezig zijn die uit Uw branche komen. Als U dat wilt, dan kan een investeerder extra meerwaarde hebben door het ter beschikking stellen van zijn kennis en relatienetwerk. Wij nemen contact op met de geselecteerde investeerders, laten hen een geheimhoudingsverklaring tekenen en leggen hen de investeringscasus voor. Daarbij bespreken wij ook welke investeringsmogelijkheden er zijn. Die kunnen variëren van een eenvoudige lening tot participatie in het aandelenkapitaal. Daartussen zijn natuurlijk ook nog een hele hoop mogelijkheden.


Stap 6: gesprek investeerder - aanvrager

Dit is een cruciale fase. Met onze ondersteuning dient U als aanvrager de investeerder te overtuigen in Uw bedrijf (een gedeelte van) zijn geld te beleggen. Meestal vinden er verschillende gesprekken plaats waarbij onder meer gezocht wordt naar de investeringsvorm: lening, aandelenparticipatie, iets anders, of een combinatie van een aantal mogelijkheden.


Stap 7: afronding

In deze fase worden de financieringsvoorwaarden in een overeenkomst vastgelegd, zekerheden verschaft en de financiering verder juridisch afgewerkt. Daarna volgt de ter beschikking stelling van het geld.

De doorlooptijd van het stappenplan is vier tot zes weken.